תחומי ההתעסקות של המשרד


המשרד פועל מתוך ראייה לעתיד ומחויבות לתרום לקידום עניינכם תוך מתן שירות מהימן ומקצועי. אנחנו נותנים שירות בתחומים הבאים:

שמאות מקרקעין

– אומדן שווי שוק של נכסים וקרקעות לצרכי רכישה ומכירה.
– בדיקת נכס מקרקעין לפני רכישה.
– שומות נגדיות להפחתת החיוב בהיטל השבחה.
– שומות של נכסים ייחודיים: תחנות דלק, בתי מלון, בתי אבות, מבני ציבור וכד’.

תביעות פיצויים

– טיפול בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך במקרקעין עקב פגיעה תכנונית עפ”י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
– חישוב אומדן פיצוי עבור הפקעות במקרקעין.
– הערכת עלויות נזקים במבנים והעליות לשיקומם עבור בעלי הנכסים או לחברות הביטוח.

שמאות לצורך פיננסי

– שומות לבטוחות לאשראי בנקאי.
– הערכת דמי שימוש ראויים.
– פטור ממס שבח לפי סעיף 49 ז’ לחוק מיסוי מקרקעין.
– הערכות שווי לצורך הוצאה לפועל וכינוסי נכסים.
– הערכות שווי לצורך השגה על מיסי מקרקעין- מס רכוש ומס שבח מקרקעין.
– הערכת עלויות נזקים במבנים והעליות לשיקומם עבור בעלי הנכסים או לחברות הביטוח.

חוות דעת

– עריכת חוות דעת מומחה לבתי משפט בנושאים שונים.
– חוות דעת בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית (IFRS).

ייעוץ שמאות

– בדיקות לאיתור ליקויי בנייה ומתן חו”ד הנדסיים למוסדות ולפרטיים.
– תכנון קונסטרוקציות הנדסי להקמת מבנים ולתוספות בנייה, וחיזוק מבנים לפי תמ”א 38.
– ייעוץ וליווי הנדסי ליזמים ולפרטיים להקמת מבנים לרבות ניהול על תכנון ועבודות הבנייה.
– ייעוץ בנושא של חיזוק מבנים ותשתיות כנגד רעידות אדמה וסקרים סיסמיים.
– ייעוץ לועדי בתים אודות השבחת נכסים ושימורם.

שירותים נוספים בתחום

– השגה בגין דמי היתר.
– אומדן החלוקה והאחוז בעסקת קומבינציה.
– בדיקות כדאיות כלכלית להשקעה בפרויקטי נדל”ן שונים.
– בדיקה כלכלית ובחינת חלופות אלטרנטיביות.
– בדיקת ועריכת מכרזים ומפרטיים לבנייה, לרכישה/שכירות מבנים למשרדי ממשלה לחברות ולמוסדות ציבור.
– הערכת עלויות צפויות לבניית מבנים לרכישה לשכירות ובקרה תקציבית להוצאות.
– ניהול נכסי נדל”ן למגורים ולמסחר.
– שירותי שמאות לעורכי דין.